Klasická komplexní homeopatie

Co je to klasická komplexní homeopatie?

Je to homeopatická metoda, která se vyučuje na Homeopatické fakultě s klinikou. Je zaměřena na dnešní dobu a na dosažení co nejlepších praktických výsledků v léčbě.

Klasická komplexní homeopatie vychází z klasické homeopatie Samuela Hahnemanna prakticky ve všech směrech, ale současně reaguje na požadavky dnešní doby, na situaci ve 21. století, v které dnes všichni žijeme. Klasická homeopatie založená Samuelem Hahnemannem je úžasná metoda. Jedinou nevýhodou klasické Hahnemannovi homeopatie je, že byla založena před více jak 200 lety. Od té doby se totiž velmi mnoho věcí změnilo.

V době před 100 lety lidé jinak uvažovali, vedli jednodušší život, jinak se stravovali a neužívali prakticky žádné chemické alopatické léky v té míře, která je dnes běžná. V dnešní době lidé užívají alopatické chemické léky ve velkém množství, které způsobují vedlejší účinky a tím pádem další nemoci. Pokud jako homeopati nebudeme vědět, jak od sebe odlišit symptomy vlastní nemoci klienta a symptomy způsobené alopatickými léky, které klient během života užíval, pak vůbec nevíme co léčíme. Přičemž sám Samuelem Hahnemannem ve svém díle Organon důrazně rozlišoval mezi symptomy nemoci a symptomy alopatických léků.

Důsledek velkého posunu od doby vzniku klasické homeopatie před sto lety do dnešních dnů je podle mého názoru znát na účinnosti původní klasické homeopatie v současnosti. Velcí a zkušení mistři klasické homeopatie (Jan Scholten, Rajan Sankaran) otevřeně uvádí, že určit zcela přesný lék (tzv. similimum) se jim daří v rozmezí mezi 5 – 10 % případů. Částečně přesný homeopatický lék se daří v klasické homeopatii naleznout ve větším měřítku cca 30 – 40% případů. A co ten zbytek? Naprostá většina tuzemských i zahraničních lektorů na různých homeopatických školách prezentuje svoje kazuistiky, které se povedly. Ještě jsem neslyšel přednášku na téma „co se mi nedaří“, což je velmi zvláštní, když uvážíme, že opravdové špičky oboru přiznávají účinnost přesného léku pod 30-40%. Studenti pak odcházení z homeopatických škol po ukončení studia a zjišťují, že to v praxi zdaleka nefunguje tak, jak slyšeli ve škole a často své praxe dál neprovozují.

Klasická komplexní homeopatie je klasická homeopatie v době 21. století. Je zaměřená na jediné – na maximální účinnost v praxi, v našich podmínkách, bez předsudků, dogmat a striktního následování nějakého homeopatického směru či školy.

Co je dále dnes jinak? Kupujeme si chemicky intoxikovanou a výživově nedostatečnou stravu v supermarketech. Ještě před 15-20 lety jsme si mohli v samoobsluze koupit jogurt, který byl jogurt a mléko, které bylo mléko. Dnes už to neplatí. Přijde mi velmi naivní v dnešní době hovořit o dlouhodobém vyléčení klienta homeopatickým lékem, aniž bychom s ním probrali jeho stravovací návyky a nákupní košík.

V domácnostech a v našem okolí (pokud si kupujeme a používáme běžné prostředky a postupy) jsme obklopení chemií kam se jen podíváme. V současné době je mnoho problémů způsobeno zátěží, kterou lidé před několika desítkami let vůbec neznali.

Změnila se doba, jinak přemýšlíme, prožíváme jiné emoce, změnilo se mnoho i vzhledem ke krátkému časovému období z doby nedávné totality. V mnoha věcech, které se nám dějí, jsme emočně stresovaní a zablokovaní. Chceme, aby věci byly podle naší představy a když to tak není, prožíváme frustrace. Jsme unavení a vyčerpaní, prakticky všichni, protože nová doba na nás klade obrovské nároky, na které jsme mnohdy nebyli připraveni. Jsme uměle udržováni neustále ve strachu. Z nemocí, z terorismu, z běženců, prakticky ze všeho. Pod vlivem strachu pak děláme špatná rozhodnutí (rozhodujeme se v podvědomé mírné panice), podléháme mnohem lépe manipulaci. To vše nás zdravotně ovlivňuje, a to velmi.

Co přidává navíc klasická komplexní homeopatie pro studenty čtyřletého studia:

    • Při odebrání případu je vše zaměřeno na klienta, na přítomný okamžik (ne na symptomy, ne na rubriky, ne na čeledi). Odběr případu není sběr symptomů, hledáme společný, integrující vzorec. Budeme se učit být v přítomnosti a maximálně umět pozorovat a vnímat. Je důležité pochopit příběh našeho klienta, vnímat všechny jeho souvislosti, vztahové, rodinné, pracovní.
    • Při studiu obrazu homeopatických léků nalézt a pochopit hluboký psychologický popis možných stavů léku a vše dát do souvislostí. Nespokojit se pouze se povrchním (zastaralým) tvrzením, že lék je smutný, nebo má strach, ale pochopit proč je smutný a proč se bojí a také jak svůj strach nebo smutek kompenzuje, jakou svoji tvář ukazuje světu a proč. Mnoho pacientů dnes přichází s jasnými emočními a mentálními symptomy, přičemž fyzické symptomy mohou být nevýrazné a zejména zamlžené vlivem užívání alopatických léků. Při studiu obrazu homeopatického léku se používá trituace nízké potence daného léku, podobně při jeho výrobě.
    • Umět vyhodnotit alopatickou medikaci, kterou klient užíval, nebo užívá a zhodnotit její vliv na projevy a symptomy současné nemoci. Umět pracovat s časovou osou pacientova zdraví ve vazbě na alopatickou medikaci. Ovládat detoxikační postupy pomocí homeopatických léků, zejména s ohledem na léky, které klient užíval (očkování, antikoncepce, hormonální léky, antibiotika, léky na srážení teploty, neurologické léky apod.)
    • Umět probírané obrazy homeopatických léků zasadit do systému čeledí, říší a rodin léků (minerální léky podle tabulky Jana Scholtena, rostlinné léky podle tabulky Michal Yakir). Umět použít systém čeledí, říší tam, kde nám může pomoci a kde je efektivní a současně se umět oprostit od případů a situací, kdy nám nepomůže a kdy nás může striktní systém zavést a zmást. Umět být při studiu homeopatie a při jejím praktikování flexibilní a dynamický. Umět používat nejen svůj intelekt a logiku, ale i svůj cit, být kreativní.
    • Ovládat a orientovat se v problematice výživy a dietetiky z různých pohledů a směrů. Přístup je vždy individuální, neexistuje žádná ideální dieta pro všechny. I výrazná chuť může být znakem nerovnováhy.

Shrnuto – v dnešní době je naše tělo vystavováno velké chemické toxicitě (léky, potraviny) a nekvalitně vyživována stravou. Jsme unavení a vyčerpaní, protože nová doba na nás klade obrovské nároky. Jinak přemýšlíme než dříve, prožíváme mnoho emocí, které máme problém vyjádřit. Jsme uměle udržováni ve strachu, v pocitu nedostatku. Potom pokud chcete v současnosti někoho homeopaticky léčit a být jako terapeut dobrý, mít výsledky, musíte tyto věci nutně zohlednit, vzít v úvahu.Homeopatie, kterou budete praktikovat musí tyto věci zohlednit, být na ně připravená. Proto klasická komplexní homeopatie. Proto Vás budu učit nejen komplexní pohled na homeopatii, ale i na zdraví a nemoc.

©. Ing. Aleš Sušický, Dip.Hom.

Přihláška ke staženípřihláška