Edukační homeoterapie

Vážení zájemci o studium,

Častá otázka zájemců o studium edukační homeoterapie je, co má společného studium edukační homeoterapie a klasické homeopatie. Oba dva obory používají zákon podobnosti, který objevil Samuel Hahnemann, zakladatel homeopatie, ale každá metoda používá zákon podobnosti zcela jiným způsobem. V homeopatii je zákon podobnosti aplikován na odstranění symptomů nemoci, v edukační homeoterapii je zákon podobnosti použit na proces sebepoznání, osobního vývoje. Odlišně jsou přednášeny popisy homeoterapeutických esencí. V edukační homeoterapii je kladen důraz na spirituální aspekt esence a zcela odlišně je pojata celá metoda edukační homeoterapie. Pro odlišení, tak aby oba termíny a obě metody nebyly zaměňovány, je v tomto textu níže podrobně popsán rozdíl.

Při studiu edukační homeoterapie je kladen velký důraz na osobnostní rozvoj a vývoj studentů. Informace, data a znalosti jsou nezbytným základem praxe každého terapeuta, a jejich získávání považujeme za samozřejmý základ výuky. Je zde ale ještě něco dalšího. V dřívějších dobách dávných civilizací nebylo možné, aby se člověk dostal k důležitým informacím, pokud se sám nedostal na určitý stupeň poznání, protože pak ví, jak má moudře tyto informace používat. Procházíme úžasným obdobím, kdy se mění mnoho věcí, začínáme psát v kalendáři nové století, přecházíme z věku Ryb do éry Vodnáře. Tato myšlenka by se asi nejlépe dala vystihnout výrokem Iana Watsona, čestného patrona Homeopatické fakulty: „Léčíte také tím, kdo jste, ne pouze tím jaké máte znalosti…“

Naši studenti jsou během výuky podporování k vlastní terapii, zejména v rámci supervize nebo v rámci individuální terapie. Studenti pracují samostatně na různých úlohách, úkolech, zpracovávají zadaná témata. Cílem je, aby studenti za dobu 3 let studia prošli určitým procesem osobní transformace, vlastního posunu po stránce emoční, spirituální i rozvoji myšlení. Transformace v terapeuta nového století. „Jediná zodpovědnost, kterou jako terapeut máte během léčebného procesu Vašich klientů, je být v harmonii sám se sebou. Je to ta nejdůležitější energie, která spouští skutečný léčivý proces u Vašich klientů…..“

V rámci výuky je položen velký důraz na proces pozorování a vnímání. Dnešní homeopatie se ubírá spíš cestou dat, informací a rozumového přemýšlení. I když původní definice homeopatie je, že je to „z poloviny věda a z poloviny umění“, na to tvořivé, imaginativní se víc a víc při výuce i v praxi zapomíná. Jako by se za to dnešní západní homeopatie styděla a chtěla se v něčem víc přiblížit alopatickému pojetí. Dnešní homeopati jsou ve školách trénování k zapojení pouze té hemisféry mozku, která pracuje rozumově, intelektuálně, pracuje se s homeopatickým software na počítači. Tím se, dle mého názoru, homeopatie připravuje o velký terapeutický efekt. Odebírání a vyhodnocení případu v rámci edukační homeoterapie není intelektuální rébus ani „objektivní“ vyhodnocení symptomů podle tabulek, nebo dosazení do vzorce, je to jedinečné a neopakovatelné setkání dvou bytostí, dvou duší. Prohlášení některých současných homeopatických osobností, že tímto (intelektuálním a racionálním) pojetím homeopatie najdeme similimum (přesný lék) při prvním předpisu v cca 5-10% říká, že v současné homeopatii možná něco začíná chybět.

V edukační homeoterapii je proces pozorování a vnímání, jak esencí používaných v edukační homeoterapii, tak klientů, považován za základ terapeutického umění. Umět excelentně pozorovat a vnímat všemi smysly je také to, co odlišuje průměrného terapeuta od terapeuta pracujícím s výbornými výsledky. Je to základ toho, jak pracovat nejen se slovy klienta, ale i s informacemi, které jsou ukryty „za slovy“, nebo jak se říká „mezi řádky“. Právě tam často můžeme najít spolehlivou odpověď na to, co klient vnitřně prožívá, která se často liší od to, co klient říká.

U každé esence, kterou přednášíme, děláme trituaci. Studenti jsou tak schopni si esenci léku „navnímat“ všemi smysly a získat z léku vlastní, osobní pocit, který není nikým zprostředkován a interpretován. V rámci výuky navštěvujeme se studenty některá místa v přírodě, kde je učíme pozorovat a vnímat všemi smysly. Květiny, stromy, živly, různé vzorce a formy, které se v přírodě opakují.

Přihláška ke staženípřihláška