Tříleté studium komplexní homeopatie

Zahájení   7 – 8. září 2024

Zveme všechny zájemce, nelékaře, úplné laiky v léčbě i lékařské profese a zdravotníky, na tříleté víkendové studium komplexní homeopatie v Brně. 

Studium homeopatie, škola homeopatie, kurz homeopatieJedná se o základní vzdělávací systém studia, který umožní hluboký vhled do homeopatické metody a vybudování pevných základů terapeutické praxe.

Studium je vhodné jak pro studenty, kteří si chtějí založit vlastní homeopatickou praxi, tak pro ty, kteří se chtějí o homeopatii dozvědět co nejvíce sami pro sebe nebo své nejbližší, v rámci vlastního vývoje a zájmu. 

Studium probíhá jednou za měsíc sobota-neděle v Brně. A jedná se o kontaktní, prezenční formu.  Kontaktní forma výuky je nejúčinnější forma studia, váš čas a finance budou takto nejlépe zhodnoceny. Nad všemi tématy, obrazy homeopatických léků  a případy budeme přemýšlet společně, každý bude mít prostor říct vlastní názor, zkušenosti, dotazy a připomínky.

Homeopatie se mnohem účinněji osvojí aktivním přemýšlením a zapojováním se do společné práce než pasivním posloucháním přednášek. Věříme, že přátelské prostředí a vzájemná komunikace je způsob, jakým se ze studentů mohou stát profesionální homeopati.

Na co klade důraz výuka komplexní homeopatie vyučovaná na Homeopatické fakultě?

Jednoznačně na praxi. Každý studijní víkend budeme dělat několik praktických případů, které budeme, pokud možno, dlouhodobě sledovat. Už od prvního ročníku se každý ze studentů učí odebírat případ, nejprve ve skupině, potom zvlášť.

Komplexní homeopatie dále klade důraz na hlubší pochopení mentálního stavu léku i klienta. Není to pouhý sběr a vyhodnocení symptomů podle vzorce. Budeme se učit rozumět a chápat, co děláme a proč.

Náplní tříletého studia komplexní homeopatie bude především:

  1. Studium homeopatie, kurz, školaNaučit se do hloubky pozorovat a vnímat – chápat do hloubky homeopatické léky i klienty, jejich příběh a téma. Pochopit do hloubky emoční a mentální obraz homeopatických léků, jejich příběh, jejich esenci, pochopit do hloubky emoční a mentální stav klienta, který za námi přichází, jeho příběh.
  2. Zasazení probíraných homeopatických léků do systému (minerální léky podle tabulky Jana Scholtena, rostlinné léky podle tabulky Michal Yakir). Budeme se snažit rozeznávat, kdy nám začlenění do systému pomůže případ pochopit a kdy nikoliv – kdy místo tabulky použijeme homeopatické repertorium nebo systém miasmat. Podrobně probírané obrazy homeopatických léků budeme dávat do systémového kontextu říší, čeledí a rodin.
  3. Ovládat detoxikační postupy pomocí homeopatických léků, zejména s ohledem na léky, které klient užíval (očkování, antikoncepce, hormonální léky, antibiotika, léky na srážení teploty, neurologické léky apod.)
  4. Ovládat a orientovat se v problematice výživy a dietetiky z různých pohledů a směrů. Výživa a dietetika z pohledu tradiční čínské medicíny a antroposofické medicíny.

Proč hluboké studium mentálního vzorce homeopatických léků?

Homeopatie, homeopatikaHlubší chápání mentálního obrazu homeopatických léků je důležité hned z několika důvodů:

  • před sto lety bylo užívání alopatických léků minimální a tím pádem byly fyzické symptomy mnohem jasnější a zřejmější
  • dnešní pacient často také nemusí mít ani žádnou zjevnou patologii, ale celkově se cítí nesvůj, je unavený, není ve své kůži a pokud bychom hledali lék pouze na základě klíčových fyzických symptomů, generálií a modalit, měli bychom malý úspěch
  • velmi často jsou dnes případy, kdy pacient vyhledá homeopata právě kvůli emočním potížím bez výrazných fyzických symptomů

Proto je velmi důležité umět porozumět do hloubky mentálnímu (duševnímu) obsahu homeopatických léků.

V dostupných materiích medikách najdeme například lék, který je popisován jako lék s nízkým sebevědomím. Jak moc má ale náš pacient nízké sebevědomí, jak to změřit, abychom mohli tento lék podat? V praxi zjišťujeme, že takové obecné popisy nejsou použitelné. Důležité je, proč tento člověk nedostatek sebevědomí pociťuje, co způsobuje, že se chová nesebevědomě?

Navíc  se v ordinaci můžeme setkat s pravým opakem toho, co je v běžných materiích medikách prezentováno jako „mentální obraz“. Například přijde starostlivá pečující matka, milující manželka a potřebuje homeopatický lék Sépie. V 99% běžných materií medik je Sépie popisována jako žena, která svého manžela nemůže ani vidět a dítě by nejraději někam odložila, aby mohla jít budovat kariéru. Je to však nepochopení celého léku, protože takto se sépie jako živočich v moři nechová.

Sépie se v moři chová tak, že se o své „děti“ stará natolik, že ji to vyčerpá k smrti. Jsou to mentální polarity léku, nebo různé stavy patologie léků. Ale bez hlubšího pochopení mentálního vzorce léku to nepoznáme a dáme špatný lék.

Pokud porozumíme celkovému obrazu léku, budeme ho také schopni rozpoznat u dětských pacientů, kteří se obvykle chovají jinak než dospělý člověk, obvykle mnohem méně kompenzovaně. Proto jsou dětské případy pro některé homeopaty těžce uchopitelné, protože obvykle nezapadají do běžných popisů léků.

Homeopatie školaJak lze tedy nalézt správný lék?

Je nutné z vyprávění pacienta nalézt jeho vnitřní příběh a tento příběh umět spojit s podobným příběhem u homeopatického léku. To je zákon podobnosti velmi dobře fungující v dnešní době. A to lze uskutečnit nasloucháním a vnímáním pacientova vyprávění a hlubokým pochopením příběhu homeopatického léku.

Co na studium říkají jeho absolventi?

„Tříleté studium na homeopatické fakultě jsem měla tak ráda, že jsem si ho dobrovolně o rok prodloužila a na každý víkend jsem se moc těšila. Celostní přístup, zkušenosti, moudrost a nadhled pana učitele, pohledy do hloubky, dokonce i humor, to jsem nikde jinde nenašla. Na dny na letní škole nikdy nezapomenu díky souznění nás všech, kteří jsme měli štěstí se takto potkat. Díky přednáškám jsem hned v počátku začala komplexní homeopatii přímo milovat. Jsem čerstvě po ukončení studia a dál se chci účastnit setkání a učit se stále nové, je to fascinující. Beze strachu zařazuji „kuličky“ do pomoci ostatním a vím, že lidí, kterým mohu být takto prospěšná, bude přibývat. Homeopatie je nádherná a je to dar. A Ing. Aleš Sušický umí se srdcem předávat svoje zkušenosti těm, kteří po tom touží.“

Zdeňka Němcová, Vísky u Letovic, absolventka tříletého studia komplexní homeopatie 

„Tříleté studium homeopatie u Aleše Sušického mohu velmi doporučit. Díky němu jsem se do homeopatie „zamilovala“ a už se nebojím ji používat v běžném životě a také u mých pacientů, když je potřeba. Líbí se mi celostní přístup pana Sušického a to jak dokáže nadšení z homeopatie přenést na své studenty. Odborné znalosti v oblasti homeopatie, lékařské terminologie, tradiční čínské medicíny a antroposofie má na vysoké úrovni. Studium u něho mě velmi obohatilo a na víkendy a letní školy strávené s úžasnými lidmi a úžasnou homeopatií budu vždy ráda vzpomínat.“
MUDr. Jana Bokorová, Drnholec, absolventka tříletého studia komplexní homeopatie

„Studium na Homeopatické fakultě s klinikou bylo jedno z nejlepších a nejsmysluplnějších studií, které jsem kdy absolvovala (a že jich bylo na jednoho člověka celkem dost :-)). Bylo to pro mě neobyčejné studium, které nebylo jen o získávání zajímavých informací (mnohdy až fascinujících). Byla to pro mě životní cesta, nový směr, který mi dává smysl, nutí mě přemýšlet a hlavně převzít zodpovědnost za své zdraví a sebe sama. Získala jsem nejenom spoustu vědomostí, ale naučila jsem se, jak lidem naslouchat, najít červenou niť v jejich příběhu a ukázat jim směr, kterým se mohou vydat, aby znovu nalezli své ztracené či pošramocené zdraví.
Výklad lektora Aleše je velmi poutavý, díky němuž si dovede udržet pozornost posluchačů. Nechybí ani občasný vtípek pro zpestření. Určitě studium homeopatie u pana Sušického doporučuji. Jeho osoba, přátelský a chápavý přístup má velkou zásluhu na tom, že mi homeopatie skutečně učarovala a ráda bych se jí profesně věnovala.
Díky studiu jsem poznala také úžasné ženy, které mi jsou svým smýšlením velmi blízké. Děkuji všem zúčastněným, že jsem měla to štěstí a čest se s nimi v průběhu tohoto báječného studia setkávat. Možná jen jednu věc bych vytkla – všechno moc rychle uteklo a studium bylo dost krátké (jen 3,5 roku – není to málo???).“
Mgr. et Mgr. Zuzana Teplíková, Hodonín, absolventka tříletého studia komplexní homeopatie

Organizační záležitosti studia komplexní homeopatie

Místo konání: Hlavní 325/61, Brno-Komín (bílý dům na kruhovém objezdu). Možnost parkování na parkovišti ul. Podveská (naproti Jouini Barber Shop)

Délka studia: 7 semestrů, tedy celkově tři a půl roku, včetně 3x letního soustředění v přírodě 4 dny. Přednáškový víkend je vždy jednou za měsíc, sobota – neděle (sobota 9.30 – 18.00 s přestávkou na oběd, neděle 9.00 – 15.00). Z důvodu individuálního přístupu prezenční výuky je počet studentů ve třídě limitován na 40.

Zahájení studia:   7. –  8. září  2024

Cena studia: 1800.- Kč za víkend. Tuto cenu garantujeme po celé období studia. Každý rok o letních prázdninách je Letní škola (4 dny), která je součástí studia. Lektorné Letní školy je 2800.- Kč.
7. a 8. měsíc jsou prázdniny.

Cena školného se počítá vždy za celý semestr, pokud student platí každý víkend zvlášť, je to bráno jako forma měsíční splátky ročního školného. V praxi to znamená, že pokud student platí školu formou měsíčních splátek 1800.- Kč za měsíc, platí za víkend i když student chybí (dostane všechny materiály z víkendu).

Studium je zakončeno obhajobou závěrečné práce před třídou a krátkou písemnou zkouškou. Absolventi obdrží diplom v českém a anglickém jazyce. Absolventi studia na homeopatické fakultě se mohou přihlásit do České homeopatické asociace a dál provozovat svoji homeopatickou praxi jako registrovaní homeopati České homeopatické asociace (ČHA).

©. Ing. Aleš Sušický, Dip.Hom.

____________________________________

PŘIHLÁŠKA NA STUDIUM KOMPLEXNÍ HOMEOPATIE