Komplexní homeopatie

Co je to komplexní homeopatie?

Je to homeopatická metoda, která se vyučuje na Homeopatické fakultě s klinikou. Je zaměřena na dnešní dobu a na dosažení co nejlepších praktických výsledků v léčbě.

Komplexní homeopatie vychází z klasické homeopatie Samuela Hahnemanna prakticky ve všech směrech, ale současně reaguje na požadavky dnešní doby, na situaci ve 21. století, ve které dnes všichni žijeme. Hahnemann byl velký mistr a učitel, ale jeho vize léčby byla ovlivněna dobou před více jak 200 lety. Od té doby se však velmi mnoho věcí změnilo.

V době před 100 lety lidé jinak uvažovali, vedli jednodušší život, jinak se stravovali a neužívali prakticky žádné chemické alopatické léky v té míře, která je dnes běžná. V dnešní době lidé užívají alopatické chemické léky ve velkém množství, které způsobují vedlejší účinky a tím pádem další nemoci.

Pokud jako homeopati nebudeme vědět, jak od sebe odlišit symptomy vlastní nemoci klienta a symptomy způsobené alopatickými léky, které klient během života užíval, pak vůbec nevíme co léčíme. Přičemž sám Samuelem Hahnemannem ve svém díle Organon důrazně rozlišoval mezi symptomy nemoci a symptomy alopatických léků.

Jeden z praktických důsledků je fakt, že velcí a zkušení mistři dnešní klasické homeopatie (Jan Scholten, Rajan Sankaran) otevřeně uvádí, že určit zcela přesný lék (tzv. similimum) se jim daří v rozmezí mezi 5 – 10 % případů! Přiznávají, že částečně přesný homeopatický lék najdou ve 30-40%. A co ten zbytek?

Studenti pak odcházejí z homeopatických škol po ukončení studia a zjišťují, že to v praxi zdaleka nefunguje tak, jak slyšeli ve škole a často své praxe dál neprovozují – nevěří si.

Na Homeopatické fakultě vás naučíme jiný přístup. Takový, který respektuje dnešní psychosomatický pohled na zdraví a nemoc. Naučíme vás, jak výběr „super“ přesného léku rozložit do několika kroků, čímž získáte větší jistotu a přesnost předpisu a váš klient větší prostor k vyřešení svého problému.

Komplexní homeopatie je klasická homeopatie v době 21. století.

Komplexní homeopatie je zaměřená na jediné – na maximální účinnost v praxi, v našich podmínkách, bez předsudků, dogmat a striktního následování nějakého homeopatického směru či  autority.

Co je dále dnes jinak? Kupujeme si chemicky kontaminovanou a zejména výživově nedostatečnou stravu v supermarketech. Ještě před 30 lety jsme si mohli koupit jogurt, který byl jogurt a mléko, které bylo opravdu mléko. Dnes už to neplatí. Přijde mi naivní v dnešní době hovořit o dlouhodobém vyléčení klienta homeopatickým lékem, aniž bychom s ním probrali jeho stravovací návyky a nákupní košík.

Změnila se doba, jinak přemýšlíme, prožíváme jiné emoce, změnilo se mnoho i vzhledem ke krátkému časovému období z doby nedávné totality. V mnoha věcech, které se nám dějí, jsme extrémně emočně stresovaní.

Jsme unavení a vyčerpaní, prakticky všichni, protože nová doba na nás klade obrovské nároky, na které jsme mnohdy nebyli připraveni. Jsme uměle udržováni neustále ve strachu. Z nemocí, z terorismu, z běženců, prakticky ze všeho. V současné době epidemie covidu to platí několikanásobně. Pod vlivem strachu pak děláme špatná rozhodnutí (rozhodujeme se v podvědomé mírné panice), podléháme mnohem lépe manipulaci. To vše nás zdravotně ovlivňuje, a to velmi.

Co přidává navíc komplexní homeopatie pro studenty tříletého studia

  • Při odebrání případu je vše zaměřeno na klienta, na přítomný okamžik (ne na symptomy, ne na rubriky, ne na čeledi). Odběr případu není sběr symptomů, hledáme společný, integrující vzorec. Budeme se učit být v přítomnosti a maximálně umět pozorovat a vnímat. Je důležité pochopit příběh našeho klienta, vnímat všechny jeho souvislosti, vztahové, rodinné, pracovní.
  • Při studiu obrazů homeopatických léků nalézt a pochopit hluboký psychologický popis možných stavů léků a vše dát do souvislostí. Nespokojit se jen s povrchním tvrzením, že lék je smutný, nebo má strach, ale pochopit proč je smutný a proč se bojí a také jak svůj strach nebo smutek kompenzuje, jakou svoji tvář ukazuje světu a proč. Mnoho pacientů dnes přichází s jasnými emočními a mentálními symptomy, přičemž fyzické symptomy mohou být nevýrazné a zejména zamlžené vlivem užívání alopatických léků. Při studiu obrazu homeopatického léku ve škole budeme někdy používat trituace nízké potence daného léku, podobně jako při jeho výrobě.
  • Umět vyhodnotit alopatickou medikaci, kterou klient užíval, nebo užívá a zhodnotit její vliv na projevy a symptomy současné nemoci. Umět pracovat s časovou osou pacientova zdraví ve vazbě na alopatickou medikaci.
  • Ovládat detoxikační postupy pomocí homeopatických léků, zejména s ohledem na léky, které klient užíval (očkování, antikoncepce, hormonální léky, antibiotika, léky na srážení teploty, neurologické léky apod.)
  • Umět probírané obrazy homeopatických léků zasadit do systému čeledí, říší a rodin léků (minerální léky podle tabulky Jana Scholtena, rostlinné léky podle tabulky Michal Yakir). Umět použít systém čeledí, říší tam, kde nám může pomoci a kde je efektivní a současně se umět oprostit od případů a situací, kdy nám nepomůže a kdy nás může striktní systém zavést a zmást. Umět být při studiu homeopatie a při jejím praktikování flexibilní a dynamický. Umět používat nejen svůj intelekt a logiku, ale i svůj cit, být kreativní.
  • Budeme se učit pracovat s počítačovou verzí homeopatického repertoria Complete. Základní verzi počítačového repertorizačního programu obdrží všichni studenti zdarma. Je to nejmodernější homeopatické repertorium, které má každý rok pravidelné upgrade a obsahuje tudíž nové provingy a homeopatické léky.

Shrnutí na závěr

v dnešní době je naše tělo vystavováno velké chemické toxicitě (léky, potraviny) a nekvalitně vyživováno stravou. Jsme unavení a vyčerpaní, protože nová doba na nás klade obrovské nároky. Jinak přemýšlíme než dříve, prožíváme mnoho emocí, které máme problém vyjádřit. Jsme uměle udržováni ve strachu, v pocitu nedostatku. Potom pokud chcete v současnosti někoho homeopaticky léčit a být jako terapeut dobrý, mít výsledky, musíte tyto věci nutně zohlednit, vzít v úvahu.

Homeopatie, kterou budete praktikovat musí tyto věci zohlednit, být na ně připravená. Proto komplexní homeopatie. Proto vás budu učit nejen komplexní pohled na homeopatii, ale i na zdraví a nemoc.

©. Ing. Aleš Sušický, Dip.Hom.