Výzva

VÝZVA

Homeopatické přípravky v ČR bez lékařského předpisu. Žádáme volně prodejná monokomponentní homeopatika v lékárnách.

Základní fakta a data:
Homeopatika jsou v ČR deklarována jako léčivo, přesněji řečeno „homeopatické léčivé přípravky bez schválených léčebných indikací“. Větší část z nich je v České republice v lékárnách vázaná na lékařský předpis. To znamená, že bez lékařského předpisu Vám v lékarně větší část z celkového počtu homepatik registrovaných v ČR nevydají. Pokud by tak lékarník učinil a vydal by vám homeopatikum vázané na lékařský předpis bez předpisu, riskuje pokutu. Volným výdejem léčivého přípravku vázaného předpisem se lékárna vystavuje hrozbě sankce ze strany kontrolního orgánu až ve výši 100.000 Kč.

Dle údajů Státního ústavu pro kontrolu léčiv i dle příbalového letáku se mají homeopatické léčivé přípravky používat podle rady „odborníka na homeopatii“. V ČR je v současnosti registrováno celkem cca 55 tisíc lékařů a 9 tisíc stomatologů. To uznamená, že lékařů, kteří Vám teoreticky mohou vystavit recept na homeoptika je cca 64 tisíc. Nicméně naprostá většin z nich homeopatii nikde nestudovala (na lékařských fakultách se homeopatie nevyučuje) a tudíž je zřejmé, že nemohou být považováni jako „odborníci na homeopatii“. Chtít po těchto lékařích recept na homeopatika nedává vůbec smysl, homeopatie je mimo jejich obor. Je to stejné jako chtít po urologovi předepsat antibiotika na bolavý zub. Další důvod, proč běžný lékař může logicky odmítnout vystavit recept na homeopatický přípravek (pokud homeopatii nestudoval) je čistě forenznívystavením receptu na léčivo lékař osobně právně vstupuje do procesu použití léčiva (v našem případě homeopatika). Nedává vůbec smysl po takovém lékaři recept chtít.

Homeopatická lékařská asociace, která je sdružením lékařů a farmaceutů praktikujících klinickou homeopatii, registruje ve svých řadách k 31. 5. 2021 celkem 498 členů (dle údajů ze svého webu). Toto číslo zahrnuje i farmaceuty, kteří dle platné legislativy vystavit recept na homeopatika nemohou, t.j. počet aktivních lékařů-homeopatů, kteří Vám mohou v celé ČR vystavit recept na homeopatika (a lze je tedy současně považovat za „odborníka na homeopatii“) je v ČR nižší než 498 (oproti cca 64. tisíc lékařů celkově).

Jestli potřebujete k vydání léku v lékárně recept nebo je léčivo volně prodejné, neurčuje lékárník, nýbrž je o tom rozhodnuto v rámci řízení mezi státní autoritou (Státní ústav pro kontrolu léčiv – SÚKL) a dovozcem (výrobcem) homeopatik. Jak by toto řízení mělo vypadat dle platné legislativy?
Zákon o léčivech (č. 378/2007) říká:
§ 28a
Specifické humánní homeopatické přípravky jsou homeopatické přípravky určené k podání ústy nebo zevně ke zmírnění nebo léčbě méně závažných příznaků nebo méně závažných onemocnění, které nevyžadují dohled nebo zásah lékaře.
§ 39
Léčivý přípravek se vydává pouze na lékařský předpis, pokud

  • může i při správném používání představovat přímé nebo nepřímé nebezpečí, je-li použit bez lékařského dohledu,
  • obsahuje látky nebo přípravky z látek, jejichž účinnost nebo nežádoucí účinky vyžadují další sledování

Je tedy evidentí rozpor v registraci homeopatických přípravků na lékařský předpis již na úrovní samotného zákona o léčivech. Zatím co v paragrafu 28a se definuje, že homeopaticka žádný dohled a zásah lékaře nepotřebují, v pargrafu 39 se definuje, že obecně léčiva pouze na lékařský předpis vyžadují lékařský dohled, případně další sledování. To je naprostý rozpor.

Proto vyzýváme:

K sjednocení volného prodeje homeopatických přípravků v ČR tak, jak je to běžné ve všech státech Evropské unie (a prakticky celého světa). ČR je jediný stát v EU, kde jsou homeopatika vázána lékařských předpisem. Žádáme volný prodej monokomponentních homeopatikých přípravků bez lékařského předpisu ve všech českých lékárnách ve smyslu výkladu zákona o léčivech č. 378/2007. Žádáme zrušení této nelogické a absurdní situace, která zásadním způsobem omezuje dostupnost homeopatických přípravků pro běžného občana.

Absurdita celé situace a nedostupnost homeopatických přípravků na lékařský předpis se ještě více vystupňovala během uplynulých dvou let, kdy se díky pandemii a nutnosti dodržovat přísná hygiencká opatření výrazně omezila možnost získat lékařský předpis v čekárnách a ordinacích praktických lékařů i specialistů. Dnešní realita je taková, že v lékárně homeopaticky velmi naředěný měsíček lékařský dostaneme pouze na lékařský předpis a hned vedle v druhém regále té stejné lékárny je měsíček lékařský v koncentrované podobě volně prodejný a doporučený nejmenším dětem. Proč je například homeoaptický přípravek Bellis perennis, který je výborný na fyzická traumata, poranění a úrazy vázán pouze na lékařský předpis? Tato sedmikráska chudobka (u nás naprosto běžná neškodná květinka) roste všude v trávě a na zahradách. To má každá žena po fyzickém zhomoždění prsou nebo kostrče začít teprve někde shánět recept na homeopatickou sedmikrásku? Takových absurdních příkladů jsou desítky. Pro dokreslení této nepochopitelné situace ještě uvádíme, že například takový homeopatický přípravek Arsenikum album je například volně prodejný – přičemž v koncentrovaném stavu je to prudký jed.

Ing. Aleš Sušický

Homeopatická fakulta s klinikou

Česká homeopatická asociace

Adresováno: Ministerstvo zdravotnictví ČR, Státní ústav pro kontrolu léčiv

PODPISY:

VÝZVA - homeopatické přípravky v ČR bez lékařského předpisu. Žádáme volně dostupná monokomponentní homeopatika v našich lékárnách.

1 podpisy


Celkový počet podpisů: 1

Nejnovější podpisy
1 Aleš Sušický