Homeopatická fakulta s klinikou, Brno

NOVINKA: Máme vlastní prostory –  učebnu. Budeme také vyučovat homeopatii „ve svém“ (nikoliv v pronájmu). Výuka homeopatie na Homeopatické fakultě v Brně bude tedy dále probíhat prezenčně.

Prezenční výuka byl vždy náš výhradní způsob výuky, protože přináší studentům maximální profit. On-line (přes obrazovku počítače) vás nikdy prakticky homeopatii nenaučíme (stejně jako se on-line nikdy nestanete lékařem nebo psychologem). On-line výuka  homeopatie je z pohledu praktických znalostí a dovedností v homeopatii neefektivní metoda, jak jsme si ověřili během uplynulého nouzového stavu. Proto se sejdeme vždy na prezenční výuce. Uvítáme mezi studenty všechny zájemce o homeopatii, bez ohledu na Vaše současné povolání (váš status vůči současnému očkování). Neřešíme to – jsme svobodná škola.


Již 30 let se věnujeme vzdělávání laiků, nelékařů i lékařů a zdravotníků v oblasti homeopatie. Pořádáme prezenční víkendové kurzy, víceletá studia i letní školy. Nově pořádáme i kurz Bachovy esence vpraxi


Co nabízíme – rukopis Homeopatické fakulty

  1. Profesionální přístup, kdy učíme homeopatii s ohledem naškola, studium, kurz, homeopatie nemoci a problémy nové moderní doby (onkologická onemocnění, autoimunitní onemocnění, psychická onemocnění, civilizační onemocnění). Přesah studia do dalších oborů (detoxikace, výživa, čínská medicína, antroposofická medicína, aj.).
  2. Praktickou výuku a dovednosti, které umožňují našim absolventům úspěšně fungovat v praxi. Jsme škola s nejvyšším uplatněním našich absolventů v praxi – po ukončení studia je schopen začít úspěšně praktikovat homeopatii největší počet absolventů z celkového počtu studentů.
  3. Cenovou dostupnost pro nejširší skupiny zájemců o studium.
  4. Přátelský a individuální přístup k našim studentům. Učíme s humorem.
  5. Tradici – 30 roků výuky, naší školou prošlo více jak 800 absolventů.
  6. Budeme pořád v kontaktu – po ukončení studia možnost praktikovat homeopatii jako registrovaný homeopat České homeopatické asociace.
  7. Pohodové zázemí s čajem, kávou ZDARMA.

Kurzy a studia, kam se nyní můžete přihlásit

Novinky