Tříleté studium komplexní homeopatie

Tříleté studium klasická komplexní homeopatie pro profesionální praxi.

Zveme všechny zájemce, nelékaře, úplné laiky v léčbě i lékařské profese, na tříleté víkendové studium klasické komplexní homeopatie, které se poprvé uskuteční  v Brně. 

Jedná se o základní vzdělávací systém studia, který umožní hluboký vhled do homeopatické metody a vybudování pevných základů terapeutické praxe. Studium je vhodné jak pro studenty, kteří si chtějí založit vlastní homeopatickou praxi, tak pro ty, kteří se chtějí o homeopatii dozvědět co nejvíce sami pro sebe nebo své nejbližší, v rámci vlastního vývoje a zájmu. Studium probíhá jednou za měsíc sobota-neděle v Brně.

Studium probíhá kontaktní, prezenční formou, takže všichni mají prostor pro vlastní dotazy. Je to bezesporu nejefektivnější forma, jak se homeopati naučit. Nad všemi tématy, obrazy homeopatických léků  a případy budeme přemýšlet společně, každý bude mít prostor říct vlastní názor, zkušenosti a připomínky.

Na co klade důraz výuka klasické komplexní homeopatie vyučované na Homeopatické fakultě:

Jednoznačně na praxi. Každý studijní víkend budeme dělat několik praktických případů, které budeme, pokud možno, dlouhodobě sledovat. Už od prvního ročníku se každý ze studentů učí odebírat případ, nejprve ve skupině, potom zvlášť.

Klasická komplexní homeopatie dále klade důraz na hlubší pochopení mentálního stavu léku i klienta. Není to pouhý sběr a vyhodnocení symptomů podle vzorce. Budeme se učit rozumět a chápat, co děláme a proč.

1) Naučit se do hloubky pozorovat a vnímat, chápat do hloubky homeopatické léky i klienty, jejich příběh a téma.

    1.  pochopit do hloubky emoční a mentální obraz homeopatických léků, jejich příběh, jejich esenci, pochopit do hloubky emoční a mentální stav klienta, který za námi přichází, jeho příběh

Viz dole – proč hluboké studium mentálního vzorce homeopatických léků

2) Zasazení probíraných homeopatických léků do systému (minerální léky podle tabulky Jana Scholtena, rostlinné léky podle tabulky Michal Yakir). Budeme se snažit rozeznávat, kdy nám začlenění do systému pomůže případ pochopit a kdy nikoliv – kdy místo tabulky použijeme homeopatické repertorium nebo systém miazmat.

Podrobně probírané obrazy homeopatických léků budeme dávat do systémového kontextu říší, čeledí a rodin.

3) Ovládat detoxikační postupy pomocí homeopatických léků, zejména s ohledem na léky, které klient užíval (očkování, antikoncepce, hormonální léky, antibiotika, léky na srážení teploty, neurologické léky apod.)

4) Ovládat a orientovat se v problematice výživy a dietetiky z různých pohledů a směrů.

 

Nad všemi případy budeme přemýšlet společně, každý bude mít prostor říct vlastní názor, připomínky a klást dotazy. Homeopatie se mnohem účinněji osvojí aktivním přemýšlením a zapojováním se do společné práce než pasivním posloucháním přednášek. Věříme, že přátelské prostředí a vzájemná komunikace je způsob, jakým se ze studentů mohou stát profesionální homeopati.

 

Proč hluboké studium mentálního vzorce homeopatických léků

Hlubší chápání psychologického obrazu homeopatických léků je důležité hned z několika důvodů. Před sto lety bylo užívání alopatických léků minimální a tím pádem byly fyzické symptomy mnohem jasnější a zřejmější. Dnešní pacient často také nemusí mít ani žádnou zjevnou patologii, ale celkově se cítí nesvůj, je unavený, není ve své kůži a pokud bychom hledali lék pouze na základě klíčových fyzických symptomů, generálií a modalit, měli bychom malý úspěch. Velmi často jsou dnes případy, kdy pacient vyhledá homeopata právě kvůli emočním potížím bez výrazných fyzických symptomů. Proto je velmi důležité porozumět do hloubky duševnímu obsahu homeopatických léků. V dostupných materiích medikách najdeme například lék, který je popisován jako lék s nízkým sebevědomím. Jak moc má ale náš pacient nízké sebevědomí, jak to změřit, abychom mohli tento lék podat? V praxi zjišťujeme, že takové obecné popisy nejsou použitelné. Důležité je, proč tento člověk nedostatek sebevědomí pociťuje, co způsobuje, že se chová nesebevědomě.

Navíc  se v ordinaci můžeme setkat s pravým opakem toho, co je v běžných materiích medikách prezentováno jako „mentální obraz“. Přijde starostlivá a pečující matka a milující manželka a potřebuje homeopatický lék Sepie.  V 99% běžných materií medik je Sepie popisována jako žena, která svého manžela nemůže ani vidět a dítě by nejraději někam odložila, aby mohla jít budovat kariéru. Je to nepochopení celého léku, takto se sepie jako živočich v moři nechová. Sepie se v moři chová tak, že se o své „děti“ stará natolik, že ji to vyčerpá k smrti. Jsou to mentální polarity léku, nebo různé stavy patologie léků. Ale bez hlubšího pochopení mentálního vzorce léku to nepoznáme a dáme špatný lék. Pokud porozumíme celkovému obrazu léku, budeme ho také schopni rozpoznat u dětských pacientů, kteří se obvykle chovají jinak než dospělý, obvykle mnohem méně kompenzovaně. Proto jsou dětské případy pro některé homeopaty těžce uchopitelné, protože obvykle nezapadají do běžných popisů léků.

Jak lze tedy nalézt správný lék? Je nutné z vyprávění pacienta nalézt jeho vnitřní příběh a tento příběh umět spojit s podobným příběhem u homeopatického léku. To je zákon podobnosti velmi dobře fungující v dnešní době. A to lze uskutečnit nasloucháním a vnímáním pacientova vyprávění a hlubokým pochopením příběhu homeopatického léku.

Délka studia: 7 semestrů, tedy celkově tři a půl roku, včetně 3x letního soustředění v přírodě 4 – 5 dnů. Přednáškový víkend je vždy jednou za měsíc, sobota – neděle (sobota 9.00 – 19.00 s přestávkou na oběd, neděle 9.00 – 15.00.

Cena studia: 1500.- Kč za víkend, 7500.- Kč za semestr ( pět víkendů), + 2500.- Kč jednou za rok za letní školu, která je součástí studia, 7.a 8. měsíc jsou prázdniny. Cena školeného se počítá vždy za celý semestr, pokud student platí každý víkend zvlášť, je to bráno jako forma měsíční splátky ročního školeného. V praxi to znamená, že pokud student platí školu formou měsíčních splátek 1500 Kč.- za měsíc, platí za víkend i když student chybí (dostane všechny materiály a zvukovou nahrávku víkendu).

Studium je zakončeno obhajobou závěrečné práce před třídou a krátkou písemnou zkouškou. Absolventi obdrží diplom v českém a anglickém jazyce.

©. Ing. Aleš Sušický, Dip.Hom.