HISTORIE ŠKOLY

Historie a současnost Homeopatické fakulty s klinikou.

Studium na Homeopatické fakultě má dlouhodobou tradici. Od založení školy v r. 1999 prošlo za sedmnáct roků „školními lavicemi“ homeopatické fakulty asi 700 – 800 studentů.

Naši lektoři byli školení pro lektorskou činnost již od roku 1995 na kurzech anglické školy LCCH. Od r. 1996 se aktivně pod dohledem supervizorů z London College of Classical Homoeopathy účastnili lektorské činnosti na kurzech pořádaných touto školou v ČR. První ucelený kurz klasické homeopatie byl pořádán našimi lektory v letech 1995-97. Skutečnost, že jsme měli základní osnovy i myšlenku organizace studia z velmi dobrého zdroje, se projevila nedávno v souvislosti s vydanými evropskými pokyny pro homeopatické vzdělávání z června 2000. Na našich osnovách a organizaci studia jsme nemuseli nic zásadního měnit, protože již směrnici splňovaly.

Nejdůležitější korekce plánu byla provedena v r. 1997, kdy nám bylo ze strany LCCH doporučeno orientovat se v základním kurzu na tuzemské lektory. Zkušenost byla taková, že každý zahraniční lektor přivezl nějakou svoji specialitu – nepřijel přednášet časté homeopatické léky a postupy. Často se pak stávalo, že se celý víkend přednášely velmi specifické a v praxi zřídka používané léky, které ale byly předneseny velmi podrobně a obšírně. U studentů základního kurzu pak vznikl zcela klamný dojem, že tento lék je velmi frekventovaný a potřebuje ho mnoho pacientů. Mylná představa vznikla z důvodu, že studenti byly ze základního kurzu, neznali a neměli zažité stejně podrobně a obšírně i základní homeopatické léky a postupy. Pomíchalo se postgraduální vzdělávání pro pokročilé homeopaty se základním vzděláním. I když se pro mnoho studentů stala taková „kombinovaná forma“ základního studia a postgraduálního vzdělávání atraktivní, takové studium je vlastně v základu nesystematické. Při hostování různých zahraničních lektorů také nebylo možné udržet alespoň přibližně podobnou linii výuky a systematický plán výuky. U studentů pak mnohdy vznikal pocit chaosu a zmatku při orientaci v různých přednášených tématech od různých lektorů, zejména co se týče vyhodnocení případu a způsobu předepsání homeopatického léku a výběru potencí. Chyběl zastřešující, integrující prvek, který by zasadil různě odpřednášenou látku do nějakého systému a dal tak studentům potřebnou jistotu při startu jejich vlastní homeopatické praxe.

Od r. 1997 tvoří tedy jádro lektorského několik lektorů z České a Slovenské republiky. Absolventi těchto kurzů mají jasný a pevný základ co se týče homeopatické filozofie, odebírání, vyhodnocení a vedení případů i ostatních aspektů profesionální homeopatické praxe. Jelikož postupujeme celý kurz podle osnov výuky, jsme schopni zasílat studentům 6 dní předem podrobný plán výuky následujícího homeopatického víkendu. Studenti mají tedy možnost dopředu probíranou tématiku promyslet a prostudovat si orientačně probírané léky z běžně dostupných materií medik.

Dalším zásadním krokem bylo od r. 2000 zavedení výuky materie mediky na videopřípadech českých klientů. Většinu homeopatických léků v prvním a druhém ročníku (cca 100 léků) učíme pomocí videopřípadů. Je to zásadní změna, kdy obraz (popis) léku není pouze „diktován“, ale studenti mají možnost vidět, pozorovat a vnímat projevy daného léku u konkrétního člověka v praxi. V neposlední řadě mají studenti v první polovině studia díky videpřípadům možnost sledovat i způsob odběru případů a proces léčby. Mohou pozorovat komunikaci s klientem, otázky a reakce na odpovědi klienta. Je to velká pomoc k tréninku vlastního odběru případů studenty v rámci supervizí.

Od r. 2010 je ve výuce kladen větší důraz na osobnostní rozvoj studentů. Informace, data a znalosti jsou nezbytným základem praxe každého homeopata, a jejich získávání považujeme za samozřejmý základ výuky. Ukázalo se však, že pro úspěšnou homeopatickou praxi v dnešní době ještě něco chybí. Procházíme obdobím, kdy se mění mnoho věcí, začínáme psát v kalendáři nové století, přecházíme z věku Ryb do éry Vodnáře. Tato myšlenka by se asi nejlépe dala vystihnout výrokem Iana Watsona, čestného patrona Homeopatické fakulty: „Léčíte také tím, kdo jste, ne pouze tím jaké máte znalosti…“ Zjednodušeně řečeno nemůžeme někoho dovést někam, kam jsem sami nedošli. Převedeno do slovníku  homeopatie: být „nezaujatým pozorovatelem“(Samuel Hahnemann) znamená svoje zaujaté postoje poznat. Naši studenti jsou během výuky podporování k vlastní homeopatické léčbě, zejména v rámci supervize, nebo v rámci individuální terapie. Studenti pracují samostatně na různých úlohách, úkolech, zpracovávají zadaná témata. Cílem je, aby studenti za dobu 4 let studia prošli určitým procesem osobní transformace, vlastního posunu po stránce emoční, spirituální a zejména v umění pozorování klientů.

Od r. 2011 je v rámci výuky ještě více položen důraz na proces pozorování a vnímání. Dnešní homeopatie se v západním světě ubírá spíš cestou dat, informací a intelektu, což je pravděpodobně další důvod její klesající účinnosti v praxi. I když původní definice homeopatie je, že je to „z poloviny věda a z poloviny umění“, na to tvořivé, imaginativní se víc a víc při výuce zapomíná. Jako by se za to dnešní západní homeopatie styděla a chtěla se v něčem víc přiblížit alopatickému pojetí. Dnešní homeopati jsou ve školách trénování k zapojení pouze té hemisféry mozku, která pracuje rozumově. Tím se, dle našeho názoru, homeopatie připravuje o velký terapeutický efekt. Odebírání a vyhodnocení případu není intelektuální rébus ani pouhé „objektivní“ vyhodnocení symptomů podle tabulek, je to také jedinečné a neopakovatelné setkání dvou bytostí, dvou duší. Prohlášení některých současných homeopatických osobností, že tímto (intelektuálním a racionálním) pojetím homeopatie najdeme similimum (přesný lék) při prvním předpisu v cca 5-10% říká, že v současné homeopatii možná něco začíná chybět. Díky zkušenostem z minulých let jsme došli k závěru, že pozorování a vnímání, jak obrazu homeopatických léků, tak klientů, je základ homeopatického umění. Umět excelentně pozorovat a vnímat všemi smysly je to, co odlišuje průměrného homeopata od špičkového terapeuta s výbornými výsledky léčby. Je to základ toho, jak pracovat nejen se slovy klienta, ale i s informacemi, které jsou ukryty „za slovy“, nebo jak se říká „mezi řádky“. Právě tam často můžeme najít spolehlivou odpověď na to, co klient vnitřně prožívá, která se může lišit i od to, co klient říká. U každého léku, který přednášíme, děláme tzv. trituaci, základní úkon, který se používá při dynamizaci homeopatických léků při výrobě. Studenti se tak učí vnímat energii léku všemi smysly a získat z léku vlastní, osobní pocit, který není nikým zprostředkován a interpretován. V rámci výuky navštěvujeme se studenty některá místa v přírodě, kde je učíme pozorovat a vnímat všemi smysly. Květiny, stromy, živly, různé vzorce a formy, které se v přírodě opakují.


Od r. 2012 byly položeny základy systému výuky klasické komplexní homeopatie jako homeopatie zaměřené na maximální efektivitu v praxi ve 21. století
. Studenti jsou vedeni k tomu, aby si uměli efektivně poradit u  klientů, kteří užívají, nebo užívali alopatické léky, jako očkování, antikoncepce, hormonální léky, psychofarmaka, antibiotika, léky na srážení horečky a ostatní. Naši studenti také vědí, jak poradit svým klientům v otázce výživy a stravování. Abych mohl v dnešní době prohlásit, že jsem někoho dlouhodobě vyléčil, musím nezbytně se svým klientem probrat také otázku výživy a životosprávy.

Díky systematičnosti výuky, individuálnímu vedení studentů, absolvovaní povinné klinické praxe a v neposlední řadě dostupností homeopatických léků, které ve spolupráci s některými dovozci homeopatik přednostně pro naše studenty zajišťujeme, začíná cca 40 – 50 % studentů homeopatii oficiálně profesionálně praktikovat ihned po ukončení základního kurzu.

Neskrýváme fakt, že na naše studenty klademe nároky jak po stránce teoretické, tak praktické. Naši studenti absolvují 800 hod. homeopatické výuky včetně medicínského vzdělání a dalších 100-200 hod. klinické praxe. Požadujeme po našich studentech, aby ovládali aktivně několik homeopatických přístupů a metod. Chceme, aby ovládali psychologii, uměli excelentně pozorovat a vnímat a dobře se orientovali v medicínské problematice. Aby uměli používat nejen intelekt, rozum a počítač, ale také aby byly kreativní a uměli být přítomni se svým klientem. Má to ale svůj důvod. Vaši budoucí klienti budou od Vás očekávat jediné – profesionalitu. A vaše profesionalita v pozdější praxi je tou hlavní vizitkou naší školy.

©. Ing. Aleš Sušický, Dip.Hom.