LEKTOŘI

lektoři

Hlavní lektor studia:  Ing. Aleš Sušický, Dip.Hom.

S klasickou homeopatií jsem se poprvé setkal v rámci tříletého studia na London College of Classical Homeopathy v roce 1992 – 1995. Jsem spoluautorem několika homeopatických publikací a autorem článků do odborných homeopatických časopisů i článků pro laickou veřejnost. Výuce klasické homeopatie jsem se začal učit od roku 1996 pod vedením lektorů a mentorů z London College of Classical Homeopathy na kurzech LCCH v Brně a Praze.

Homeopatické vzdělání:

  • Tříletá škola The London College of Classical Homoeopathy – International Diploma in Classcial Homoeopathy 1992 – 1995
  • Seghalova škola revoluční homeopatie 1995 – 1997 (Certifikát Hahnemannova nadace)
  • Od roku 2004 škola Willa Taylora v Praze

V roce 1999 jsem založil v Brně Homeopatickou fakultu s klinikou s.r.o., kde jsem jako ředitel a hlavní lektor výuky vyškolil stovky klasických homeopatů v rámci čtyřletého studia Klasické homeopatie pro profesionální praxi.

Po cca 15 letech praxe a výuky klasické homeopatie jsem došel k názoru, že pokud budu chtít dál obohatit svoji praxi a výuku, prohloubit své vnímání zdraví a nemoci, musím se poohlédnout i po jiných oborech přírodní holistické medicíny.

Od r. 2006 se tedy intenzivně věnuji studiu tradiční čínské medicíny, 2x jsem se zúčastnil stáže na klinice TCM v Číně. V TCM jsem se naučil, mimo jiné,, jak energeticky funguje lidské tělo, a jak je naše tělo moudré, ví co dělá a je nastaveno na zdraví a život. Přednáším TCM obor fytoterapie a akutní stavy na Akademii tradiční čínské medicíny.

Od r. 2010 do r. 2015 jsem absolvoval studium antroposofické medicíny v rámci pětiletého postgraduálního vzdělávání IPMT. Zde jsem se naučil díky Goetheanistickým cvičením mnohem lépe pozorovat a vnímat vzorce přírody a člověka.

Moji učitelé, jejichž pohled na homeopatii mě zásadně ovlivnil

Budu vás učit homeopatii, ke které mi dali základy právě tito mistři. Svým způsobem budou v posluchárně (symbolicky) vždy s námi, mnozí z nich se stali oficiální patroni naší fakulty.

Peter Chappell

Peter byl učitel, který mě přivedl k homeopatii. V r. 1992 založil v Brně první školu klasické homeopatie jako pobočku The London College of Classical Homeopathy v Anglii. Tato škola byla jako úplně první v celém východním postkomunistickém bloku po sametové revoluci. K jeho osobnosti a mistrovství – vůbec ho v r.1992 nerozházelo, že (historicky první homeopatický výukový den v celém východním  postkomunistickém bloku) ho v Brně poslouchalo asi 60 studentů a celý den (celou sobotu) jsme mu vůbec nerozuměli. Neuměli jsme totiž anglicky a styděli jsme se mu to říct (přednášel bez tlumočníka, jak byl zvyklý z přednášek po západním světě). Strašně jsme se styděli, že umíme jenom rusky a ještě k tomu špatně. Jenom jsme seděli a předstírali jsme, že si děláme poznámky. S anglickým klidem nám to v neděli celé zopakoval, když se náhodou v neděli ráno mezi námi studenty přihlásila profesionální tlumočnice a zeptala se nás, jestli jsme tomu včera opravdu rozuměli …

Jeho pohled na filozofii klasické homeopatie, pozorování a odebírání případů, analýzy supervizí jsou pro mě dodnes nezapomenutelné. (PS: Jen tak bokem – Peter vynalezl informační lék v jedné cukrové kuličce na AIDS v Africe, který má v Africe v praxi velkou a ověřenou účinnost. Stojí pár euro. Svět západní medicíny a bohaté nadace pro boj s AIDS to ale moc nezajímá …)

 Tinus Smits

Tinus byl můj učitel, kterého jsem poznal na poslední přednášce jako lektora London College of Classical Homeopathy v roce 1995. Obrátil nám naruby většinu věcí, které nás systematicky učili angličtí lektoři (měsíc před závěrečnou zkouškou :). Díky Tinusovi jsem pochopil už v rámci svého základního studia, že homeopatie je spirituální léčba a nikdy potom jsem o tom už nezapochyboval. Naučil mě léčit klienty s onkologickým onemocněním a dělat homeopatický detox při poškození dětí po očkování. Tinus je autor celého konceptu Inspirující homeopatie.

Inspirující homeopatie pomáhá pacientovi uskutečnit přechod z éry
Ryb do nového věku Vodnáře. Pro věk Ryb je charakteristická existence
vnější autority. Člověk věřil a podřizoval se autoritám. Víra v podřízenost
člověka byla využívána jako nástroj kontroly lidí, jejich přeměny v poslušné členy jakékoliv komunity. Osobní odpovědnost byla potlačena a nahrazena vnější autoritou. Také celý systém očkování je součástí minulé éry. Dává malému dítěti již ve velmi raném věku informaci, že nemá sílu se ubránit a že potřebuje pomoc zvenčí, aby bylo schopno odolat vnějšímu útoku.
V nové éře se lidé budou muset spoléhat na své Já, na vlastní znalosti a
názory, na svou vnitřní sílu. Nová doba nás vyzývá k převzetí vlastní odpovědnosti a k rozetnutí zvráceného bludného kruhu pachatele a oběti. Staneme se zodpovědnými nejen sami za sebe, ale také za svět okolo nás a za celý svět obecně. Zodpovědní můžeme být jen pokud se spojíme s vlastním nitrem a pochopíme, kdo jsme a co je smyslem našeho života. Pokud jsme
„smíšeni“ s veškerou energií okolo nás, jsme zmateni a máme tendenci
obviňovat z našich problémů ostatní lidi nebo vnější svět.“

Ian Watson

Ian založil The Lakeland College v Anglii v roce 1993. Na přednáškách na homeopatické fakultě přišel s poselstvím: „Neléčíte jenom svými znalostmi, ale také tím, kdo jste“. Když začal přednášet na homeopatické fakultě, tak paradoxně homeopatii už nedělal. Obrátil naši pozornost, jako budoucích terapeutů, k seberozvoji a sebe-transformaci.

Jeho publikace jsou Tao v homeopatii, Moderní pohled na miasmata a Průvodce po metodách homeopatie. Ian nás učil psychologickou práci s klientem například v podobě emočního uvolnění. Jeho práce je založena na jednoduchém předpokladu, že už máme v sobě vše, co potřebujeme pro náš růst a uzdravení a rolí terapeuta je pomáhat nám to v sobě objevit.

Michal Yakir

Michal vytvořila homeopatické dílo, které je dle mého soudu zralé na Nobelovu cenu. Dala nám funkční systém v obrovském světě kvetoucích rostlin. Díky ní máme příběh a mentální obraz prakticky všech homeopatických léků vyrobených z rostlin. A její tabulka rostlin, která vnímá člověka jako bytost, která se duchovně vyvíjí, zapadá naprosto přesně do konceptu výuky na homeopatické fakultě.

Radana Humplíková

Radana je můj osobní homeopat – terapeut, u kterého spoustu věcí konzultuji. Nejen sám sebe, ale také některé věcí, které vám budu přednášet. Mnoho témat a postřehů, se kterými vás budu seznamovat, vzniklo v rámci našeho společného povídání a brainstormingu.